ناهمواری غیرهمسطح لنت – معایب لنت ترمز

معایب لنت ترمز

ناهمواری غیرهمسطح لنت ترمز


ناهمواری غیرهمسطح لنت ترمز

شکل ظاهری: در یک کالیپر، سایش به صورت مساوی انجام نشده. (یک لنت بیش از حد فرسوده شده است).

علت ایجاد: کم شدن ضخامت لنت ترمز منجر به ضعف در عملکرد ترمزها می‌شود. علاوه بر آن می‌تواند صدای ناهنجار به هنگام ترمز ایجاد کند. اگر ضخامت باقیمانده ی لنت از ۳میلیمتر کمتر باشد باید لنت تعویض شود.

تاثیر: اتومبیل در حین ترمز گرفتن به یک طرف کشیده می شود / سطح ناهموار لنت و اتمام زود هنگام لنت ترمز.

راه حل: تعمیر و یا تعویض کالیپر لنت ترمز / تعویض لنت ترمز و بررسی دیسک و تعویض در صورت لزوم.

 

 

«مشاهده سایر معایب لنت ترمز»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

برچسب:
نظرات کاربران