فرسودگی دیسک – معایب دیسک چرخ

معایب دیسک چرخ
فرسودگی و باریک شدن دیسک

فرسودگی و باریک شدن بیش از حد دیسک

علت: فرسودکی بیش از حد دیسک چرخ از کمترین مقدار استاندارد پیشنهادی کارخانه سازنده.

تاثیر: ضعف ترمزگیری و احتیاج به طی مسافت بیشتر جهت توقف.

راه حل: تعویض دیسک چرخ.

 

«مشاهده سایر معایب دیسک چرخ»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

 

برچسب:
نظرات کاربران