نظر سنجی عملکرد پرسنل

به منظور افزایش بهره بری و رضایت شما خریداران گرامی از شما خواهشمد است فرم سنجش میزان رضایت شما از کاربر مربوطه با خود را تکمیل نموده تا در آینده خدمات بهتری را برای شما فراهم آوریم 
با تشکر 

 


    عالیخوبمتوسطضعیفبد


    عالیخوبمتوسطضعیفبد


    عالیخوبمتوسطضعیفبد


    عالیخوبمتوسطضعیفبد