آسیب فلز پشت لنت – معایب لنت ترمز

معایب لنت ترمز

آسیب شیم لنت


آسیب صفحه فلزی پشت لنت

شکل ظاهری: صفحه فلزی پشت لنت آسیب دیده است.

علت ایجاد: به دلیل چسبندگی و فاصله ی کم بین کالیپر و لنت ترمز، فشار پیستون کالیپر، صفحه ی فلزی پشت لنت را خم کرده و باعث خرابی صفحه ی لنت ترمز می گردد.

تاثیر: سطح نامنظم لنت / لرزش شدید هنگام ترمزگیری و ایجاد صدا.

راه حل: تعویض لنت ترمز.

 

«مشاهده سایر معایب لنت ترمز»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

برچسب:
نظرات کاربران