ترک خوردن سطح دیسک – معایب دیسک چرخ

معایب دیسک چرخ
ترک خوردن سطح دیسک

ترک خوردن سطح دیسک چرخ

علت: در اثر فرسودگی و کارکرد بیش از حد و یا عدم کیفیت دیسک چرخ، ترک هایی بر روی دیسک نمایان می شود.

تاثیر: ترمزگیری ضعیف شده و لنت ها وسیستم ترمز به سرعت داغ می شوند. باعث ایجاد صدا و خوردگی سریعتر لنت ها می گردد.

راه حل: تعویض دسک چرخ و لنت به صورت همزمان.

 

«مشاهده سایر معایب دیسک چرخ»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

برچسب:
نظرات کاربران