آسیب دیدگی شیلنگ ترمز – معایب لنت ترمز

معایب لنت ترمز

آسیب دیدگی شیلنگ ترمز


آسیب دیدگی شیلنگ لنت ترمز

شکل ظاهری: نفوذ هوا داخل شیلنگ ترمز (شکستگی لوله های انتقال روغن ترمز و یا پارگی شیلنگ های مدار ترمز).

علت ایجاد: پارگی یا صدمه دیدن مدار انتقال شیلنگ و لوله های ترمز.

تاثیر: خالی شدن پدال ترمز زیر پا / از کار افتادن سیستم ترمز.

راه حل: تعویض شیلنگ و یا تعمیر لوله های انتقال روغن / بررسی شیلنگهای ترمز و نواحی اطراف چرخها، از نظر نشتی روغن / در صورت لزوم هواگیری ترمز و بررسی لنت ترمز انجام گیرد.

 

«مشاهده سایر معایب لنت ترمز»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

برچسب:
نظرات کاربران