آسیب دیدن کالیپر – معایب لنت ترمز

معایب لنت ترمز
آسیب دیدن کالیپر

آسیب دیدن کالیپر

شکل ظاهری: نشت روغن ترمز از پیستون های کالیپر / عمل نکردن و تغیرر شکل ظاهری یا صدمه دیدن لوازم چرخ در پیستون های کالیپر.

علت ایجاد: گیرپاژ کردن بوش یا خوردگی و دوپهن شدن بوش های کالیپر و نشت روغن از پیستون.

تاثیر: اشکال در عمل ترمز گیری شامل کشیدگی خودرو به یک سمت در ترمزگیری / درگیر ماندن لنت ترمز پس از رها شدن پدال ترمز در زمان حرکت خودرو و گرم شدن پیش از حد رینگ و دیسک ترمز.

راه حل: تعویض کالیپر ترمز.

 

«مشاهده سایر معایب لنت ترمز»

 

در ویدیوی زیر مطالب بالا را به صورت تصویری ببینید:

 

برچسب:
نظرات کاربران